Navigace

Obsah

Platné právní předpisy Města Městec Králové

Vyhlášky

 

1/95 Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1/2006 -Vyhláška o závazných částech územního plánu města Městec Králové (79.88 kB)

1/2009 Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti

1/2011 Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

2/2011 Vyhláška o užívání plakátovacích ploch v majetku města

3/2011 Vyhláška k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí

4/2011 Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty

1/2012 Vyhláška, kterrou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

2/2013 Vyhláška o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce

1/2016 Požární řád města Městec Králové

1/2018 Vyhláška kterou se stanoví školský obvod MŠ

2/2018 Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunáních odpadů

3/2018 Vyhláška o nočním klidu

2/2019 Vyhláška o místním poplatku ze psů

3/2019 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

4/2019 Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1/2021 Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (299.14 kB)

2/2021 Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odp. hospodářství (297.79 kB)

 

Nařízení

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního prodeje

Nařízení č. 1/2016 o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa