Navigace

Obsah

Poradna občanům

 

Otázka

„Proč zrovna já?“

 Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů.

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu nebo pomoc? Nejste v tom sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.

Obětí se stala například starší žena ze středních Čech, pojmenujme ji třeba Milada. Paní Milada byla dlouhodobě psychicky týrána svým synem, který má v jejím bytě trvalé bydliště. Ten opakovaně svou matku navštěvoval  pod vlivem alkoholu, vyhrožoval jí, vulgárně ji urážel, jednal vůči ní agresivně, verbálně ji napadal a ničil její věci. Agrese těchto útoků se stupňovala. Paní Milada se dozvěděla o činnosti poradny pro oběti a přišla na osobní konzultaci. Byla vlídně a citlivě přijata. V bezpečném a klidném prostředí mohla poradci sdělit svůj příběh. Miladě byla poskytnuta psychosociální podpora  a konkrétní právní informace. Paní Milada odcházela spokojena, neboť mohla sdílet svůj problém.  Její příběh však zatím nekončí, služby poradny dle svých slov plánuje do budoucna dále využívat, na druhé straně je i poradce připraven podat pomocnou ruku.

Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně, náhodně. Může se ale také jednat o dlouhodobý jev, kdy pachateli mohou být známí či dokonce příbuzní, podobně jako tomu bylo u  paní Milady. Pokud se taková neblahá událost stane, negativní pocity jsou přirozené. Je však důležité situaci řešit, dokázat tyto pocity překonat a znovu se postavit na vlastní nohy. Právě  v těchto případech Vám může pomoci projekt „Proč zrovna já?“, podobně jako  paní Miladě.  „Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a je realizován Probační a mediační službou ČR. Projekt probíhá  ve více než 40 městech po celé ČR. Je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a pomoc všem, kteří se cítí být obětí trestného činu, bez ohledu na způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Je důležité zdůraznit, že veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. Každá oběť, byť třeba i bagatelního skutku, si  zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech působí poradna také  ve městě Nymburk v rámci střediska Probační a mediační služby ČR na adrese Boleslavská 139 (sídlo okresního státního zastupitelství).  Poradenství poskytují zkušení a  empatičtí poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup. „Naši poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu +420 737 247 470 nebo +420 733 788 936, případně  elektronicky  jjezek@pms.justice.cz nebovkulikova@pms.justice.cz.  Bez objednání je možno využít poradnu otevřenou  v pondělí od 15 do 17 hod. a ve středu od 9 do 11 hod.  nebo si předem sjednat osobní schůzku. Dveře u nás jsou otevřené. Snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci. Uplatňujeme individuální přístup a pokud si oběť přeje, nemusí nám sdělovat ani své jméno,“ uzavírá Mgr. Jiří Ježek, vedoucí střediska Probační a mediační služby v Nymburce  a poradce pro oběti.

Odpověď


 

Otázka

Rádi bychom vám představili neziskovou organizaci Respondeo, o. s., která v Městci Králové bezplatně poskytuje svoje služby.

Odpověď

Rádi bychom vám představili neziskovou organizaci Respondeo, o. s., která v Městci Králové bezplatně poskytuje svoje služby. S jejími pracovníky se můžete setkat každou druhou středu v měsíci v budově městského úřadu, a to od 13 do 17 hodin. Na konzultaci se můžete objednat na čísle 731 588 632 nebo emailu info@opnymburk.cz

Pod názvem služby Občanská poradna Respondeo můžete najít radu a podporu v těžké životní situaci – ať už se jedná o rozvod, dluhy a exekuce, dědictví, pracovní právo, spotřebitelské vztahy a mnoho dalších. Pracovníci poradny mají bohaté zkušenosti s řešením těchto situací a ve složitějších případech se mohou opřít i o stanovisko právníka. Klienti mohou požádat o poskytnutí různých informací, poradce jim pomůže zorientovat se v jejich problému a nastínit různá řešení, vysvětlí jim konkrétní postup, případně nasměruje na další instituce. Klienti mohou přijít zkonzultovat i plánované kroky, nechat si vysvětlit nejasnosti ve smlouvě a podobně.

 

Na území města Městec Králové jsou také terénně poskytovány služby pro oběti domácího násilí a trestných činů. Pro objednání a další informace lze využít telefon 731 588 632 nebo email info@pomocobetem.cz. Řadu informací o všech službách najdete na webu www.respondeo.cz.


 

Otázka

Řešení různých životních situací naleznete na Portálu veřejné správy:

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

Odpověď

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place