Navigace

Obsah

Matrika

 

Správní obvod matričního úřadu tvoří územní obvody obcí:

Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany, Kněžičky, Městec Králové, Opočnice, Podmoky, Sloveč, Vrbice a Záhornice

 

Matriční oddělení poskytuje:

 • ověřování podpisů na listinách
 • ověřování opisů listin
 • sjednávání sňatků
 • evidence narozených občánků a příprava uvítacích akcí
 • vydávání prvopisů, druhopisů matričních dokladů
 • agenda změny jména a příjmení
 • matriční doklady pro cizinu
 • agenda státního občanství  (příprava podkladů)
 • určování otcoství
 • agenda evidence obyvatel
 • Czech point

 

Kontaktní osoba:

Jana Pařízková, matrikářka
tel. 325 643 401
e-mail: parizkova@meu.mesteckralove.cz

 

 

 

Informace k vítání občánků:

Vážení rodiče,

Město Městec Králové již nekontaktuje rodiče nově narozených občánku našeho města a bez jejich souhlasu  nezasílá pozvánky k vítání občánku v obřadní síni města (podle zákona c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  ve znění pozdějších  předpisu). Pokud tedy budete mít zájem o účast  na vítání občánku, můžete se přihlásit na matrice MěÚ v Městci Králové.   

S Vaším souhlasem Vám bude pozvánka zaslána  a dítě  uvedeno v pamětní  knize města. Těšíme se na Vaši návštěvu a na setkání s Vaším dítětem.