Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 500
TÝDEN: 1372
CELKEM: 725596

Anketa

Jaké informace hledáte na našem webu?

Celkem hlasů:
362
Hlasování začalo:
12. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Rizika a nebezpečí

Videogalerie

Pro zahájení virtuální prohlídky klikněte na obrázek.Virtuální prohlídka

Zde ke stažení

Youtube

Mestec (ne)znamy 2. dil Radnice 

Reportáž Bezva plán Městec Králové

Obsah

Mateřská škola

Mateřská škola Městec Králové

Bezručova 830
289 03 Městec Králové

tel.: 325 643 536
e-mail: ms@mesteckralove.cz
www.msmesteckralove.cz

1

 

Personální zabezpečení MŠ:

Ředitelka MŠ: Mgr. Petra Nemešová

Zástupkyně ředitelky: Eva Myšková (zástupce ředitelky pro ŠJ)

Vedoucí školní jídelny: Eva Myšková

Učitelky:

 • Monika Bartáková
 • Ivana Vaněčková
 • Miroslava Plačková
 • Naděžda Berná

Vedoucí Kuchařka: Jana Kosinová

Kuchařka: Věra Jehličková

Pracovnice provozu: Jana Pilerová

Školnice: Ludmila Krátká

Uklízečky:

 • Marta Vlková
 • Hana Benešová

 

1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola v Městci Králové byla otevřena v lednu roku 1980. Od roku 1994 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Městec Králové. Mateřská škola zajišťuje kromě předškolního vzdělání také školní stravování ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy, která je oprávněna zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se této organizace týkají. Budova mateřské školy je pronajatá k činnosti předškolního vzdělání od zřizovatele, taktéž přilehlá zahrada, která slouží k pobytu dětí venku. Mateřská škola je pavilónového typu, konkrétně dva jednopatrové pavilony, kde jsou umístěny třídy a přízemní hospodářská budova, kde je kuchyň, sklady a ředitelna. Všechny tyto prostory jsou propojeny průchozími chodbami.

Mateřská škola má čtyři třídy, které jsou homogenní. Každá třída má hernu s dětskými koutky pro námětové hry a zde děti i odpočívají. Další částí třídy je prostor se stolečky a židlemi, který slouží rovněž pro stolování. Ke každé třídě je přilehlá šatna dětí, umývárna s WC, prostor na lůžkoviny, kabinety, úklidová komora a šatna pro učitelky s WC a sprchou.

Přilehlá zahrada mateřské školy zajišťuje dětem dostatek prostoru při jejich pobytu venku. Na zahradě jsou k dispozici čtyři pískoviště, houpačky, skluzavky a průlezky z dřevěného materiálu pro každou třídu a také dva zahradní domečky. V prostorách před hlavním vchodem je společně všemi dětmi využívána dřevěná věž se čtyřmi skluzavkami, pohyblivý most a vláček.

Školní jídelna mateřské školy je v hospodářské budově, k výdeji jídla slouží čtyři kuchyňky, které jsou přilehlé ke každé třídě.

Kapacita MŠ: 100dětí
Zřizovatel: Město Městec Králové
Provoz MŠ: 6.15 – 16.30 hod
Tel.: 325 643 589
e-mail: ms@mesteckralove.cz

Adresa:

Mateřská škola Městec Králové
Bezručova 830
289 03 Městec králové 


 

2. KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Koncepce mateřské školy vychází z rámcových cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání :

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základu hodnot,na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Dále jsou do koncepce zařazeny prvky programu Zdravá mateřská škola : (Havlínová a kol.)

 • Vytváří podmínky pro pohodu a zdraví
 • Vychovává ke zdravému životnímu stylu
 • Opírá se o sociální a odborné partnery a spolupracuje s nimi

V rámci předškolního vzdělání využívá koncepce také různé komunikační techniky a dále je rozpracovává do třídních plánů. ( komunikativní kruh …apod. )


 

3. CHARAKTERISIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

KATEGORIE:

Rámcové cíle jsou základním východiskem předškolního vzdělávání a jsou stanoveny v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolního vzdělávání.

Obecné cíle ŠVP vyjadřují prioritu toho, o co naše mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání usiluje a směřuje zejména k všestranné péči o dítě.
Naplňování obecných cílů je dále konkretizováno v podobě specifických cílů měsíčních tématických bloků, které jsou společné pro vzdělávání ve všech třídách mateřské školy. Tyto cíle vycházejí z prvků programu Zdravá mateřská škola.
Měsíční tématické bloky se specifickými cíly jsou dále rozpracovány do Třídního vzdělávacího programu, který má každá třída individuální a je naplňován v týdenních tématických blocích s pedagogickým záměrem a výčtem činností a dílčích cílů.

Rámcové cíle:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Obecné cíle:

 • podporovat vnímavý vztah k okolnímu světu
 • rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti
 • podporovat kladné postoje ke skutečnosti a k poznávání
 • vytvářet pozitivní vztah k prostředí
 • přizpůsobit se životu v sociální komunitě, v kulturním prostředí
 • poznávat hodnoty spojené se zdravím, životem, životním prostředím
 • podporovat vzájemnou soudržnost a soucítění
 • budování základů zdravého sebevědomí a sebejistoty
 • podporovat schopnost komunikovat, spolupracovat a spolupodílet se
 • podporovat samostatné rozhodování

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ

DENNÍ PROGRAM:

6:15 - 8:45 volné hry, spontánní pohybové aktivity
8:45 - 9:15 osobní hygiena, svačina
9:15 - 10:00 spontánní a řízené aktivity, skupinové a individuální činnosti
10:00 - 11:35 osobní hygiena, převlékání, pobyt venku
11:35 - 12:15 osobní hygiena, oběd
12:15 - 14:10 odpočinek, četba pohádek,relaxace, klidová činnost
14:10 - 14:30 osobní hygiena, svačina
14:30 - 16:30 odpolední zájmová činnost, volné hry

 

U dětí, které začnou poprvé navštěvovat naší MŠ je využíván Adaptační program a ve spolupráci s rodiči postupujeme dle „Kroků ke správné adaptaci“. Ve spolupráci s pediatrem seznamujeme rodiče s důležitostí zdraví a zdravého životního stylu pro jejich dítě a řídíme se zásadami „Pro Zdravou MŠ“. V našem ŠVP je tento záměr rozveden do specifických cílů měsíčních témat, která jsou společná pro všechny třídy MŠ.

Další bezpečnostní a hygienická opatření jsou zpracována ve Školním a Provozním řádu MŠ.

Děti jsou ve všech třídách MŠ vedeny k dodržování společných pravidel soužití na třídách.

Také pro činnost jako je cvičení, jídlo a odpolední odpočinek je volena stejná forma organizace v rámci celé školy. Děti mají možnost si vybrat, nejsou k ničemu nuceny. V celém denním programu převládají spontánní činnosti nad řízenými. K těmto činnostem jsou využívány jak třídy a prostorné herny, tak dostatečně vybavená zahrada.